• قابل توجه اساتید محترم

  لطفا به منظور تعریف دروس اطلاعات ذیل را به آدرس master@znu.ac.ir ارسال فرمایید.

  1-عنوان درس به فارسی

  2-عنوان درس به انگلیسی

  3-رشته

  4-مقطع

  5-نام و نام خانوادگی

  6-شماره تماس

  با تشکر

 • قابل توجه دانشجویان محترم

  برای ورود به سامانه از اکانت زیر استفاده فرمایید:

  USERNAME: شماره دانشجویی

  PASSWORD:کدملی@Zz

Skip course categories